home about music contact
.

Photo by Mona Gunnarsson

Att fläta en framtid was commissioned by Musik i Uppland for their ensembles Uppsala Chamber Soloists, Trio X and Linné Quintet. As the three ensembles are based in different genres, the piece also draws inspiration from many different musical directions, aiming to braid the expressions into one. Recorded by me during the rehearsal.
Listen to it here

The piece was originally written for a concert with an audience concisting of immigrants studying Swedish. The music therefore has influences from several different cultures and I wrote a poem in Swedish which goes with the piece:


Tre tåtar tvinnas om varann

för det som var
för det som är
för det som blir

Varje ton i evigheten
vittnar om en gryning
uppstår i stunden
siktar en horisont

Ett samhälle formas utan avbrott
med arv från svunna tider
i ett tillstånd av förändring
införlivar det nya

Människan som byter hemvist
bär minnet av ett ursprung
lär in obekanta språk
smider med tillförsikt

Flätan bakas tåt på tåt
stark i sin enighet
melerad och skiftande
sträcker sig oändlig